Be Vital to Taiwan!

Be Famous for its Science and Technology!

最新消息 

資訊日期

公告內容

2023.03.27

新生公告: 112學年度吳文中老師團隊名額已招滿

2023.03.02

新生公告: 112學年度李世光老師(應力所)名額已招滿,歡迎加入許聿翔老師團隊

2022.03.07

新生公告: 111學年度李世光老師、許聿翔老師團隊招生 

2021.11.02

2020.09.17

109學年度第一學期 Group Meeting (時間表

2019.11.06

2019.11.06

108學年度第二學期 Group Meeting (時間表